Velkomen!

Bygland Bryggeri er ei lita verksemd i Bygland kommune, Setesdal.
Me bryggjer øl med røter i det norske gardsølet med ingrediensar som einerkvistar og kveik (norsk gardsgjær). Logoen til Bygland Bryggeri er ein tradisjonell ølbolle med setesdalsfargane svart, grøn og raud.

Bryggjing med einer og kveik

Det seiest at bryggjaren lagar vørteret, og gjæren lagar ølet. Kveik er ei fellesnemning på norsk gardsgjær som er brukt og teke vare på i enkelte bygder (dei fleste på Vestlandet) i mange hundre år. Kvar kveik gjev ein unik smak, og inneheld fleire gjærstammer og bakteriar. Generelt kan ein seie at dei ofte gjev ein fruktig smak, gjærar raskt og på uvanleg høge temperaturar (nokre opptil 40 grader).
Me meskar mange av våre øl med einerlåg (einerkvistar lagt i varmt vatn). Einerkvistar har blitt brukt i nordisk ølbryggjing i generasjonar. Einer gjev ein syrleg/krydra smak, og har preserverande og antibakterielle eigenskapar.

Kontakt

mail@bygland.beer

Her får du kjøpt produkt frå Bygland Bryggeri