Festivalar og arrangement

2019

Februar
16 Fokus Setesdal, Rikscenen Oslo

Mars
2 Lansering på Bjoren Brygge, Bygland
9 Bygland Tap Takeover, Schousskjelleren, Oslo
27 Fest i kjeften på Blå, Oslo

April
5-6 Sur & Bitter, Sandes

Mai
17 Norsk Tap Takeover á Session, Reykjavik

Juni
7-8: Håndverksfestivalen i Oslo
8 Smaabrygg, Flekkefjord
14-15 Askim ølfestival
22 Høy på landet, Jevnaker

Juli
12-13: Sørlandets matfestival, Kristiansand
12-13 Åsvald duo // Etterfest for Sørlandets Matfestival
19 Ole Brattfjord, Bjoren Brygge, Bygland
20 Palpatine Rising og Snauhogst, Bjoren Brygge, Bygland
26-28: Setesdalsfestivalen, Rysstad

August
30-31 Bergen Ølfestival

September
13-14 Dyrsku’n, Seljord

Oktober
11-12: Kornølfestivalen, Hornindal

November:
2: Juleølfestival Håndverkeren, Kristiansand

2018

  • Kornølfestivalen
  • Sur & Bitter
  • Hovden Ølfestival
  • Setesdalfestivalen
  • Sørlandets Countryfestival
  • Setr Festivalen
  • Ose Matmarknad
  • Askim ølfestival
  • Håndverkeren Juleølfestival