Kontakt

BYGLAND BRYGGERI AS

Adresse:
Austad 84
4745 Bygland
(Me har føerbels ikkje mogelegheit for bryggeribesøk/omvisning)

Telefon: +47 913 84 880
E-post: post@byglandbryggeri.no
Org nr: 919 396 067 MVA

BESTILLING

Send e-post til: post@byglandbryggeri.no

FAKTURERING

Send EHF (føretrekt) eller via epost.

DISTRIBUSJON

Me distribuerer ølet sjølv i Agder, Rogaland og Oslo-området, og samarbeider med Lokalbrygg, Tine og Gulating om distribusjon til resten av landet.

TILBAKEKALLING

Skulle du mot forventing oppdage produksjonsfeil med våre produkt, ta kontakt på e-post eller telefon.